Av många sökande företag får Arboair godkänd finansiering av Vinnova för ett projekt inom utlysningen ”Avancerad och Innovativ Digitalisering 2022” i samarbete med Holmen och AI Sverige. Målet med projektet är att utveckla en plattform för en end-to-end AI för skogsanalys och syntetiska digitala tvillingar i skogen.

Tillsammans med Holmen och AI Sweden är Arboair mycket hedrade och glada över att tillkännage finansieringen från Vinnova. Detta kommer att möjliggöra ett radikalt bidrag till skogsföretagens ökade konkurrenskraft genom att effektivisera skogsbruket samtidigt som de svenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden stärks på ett hållbart sätt.  

Idag saknar många skogsägare uppgifter om sina skogar på en mer detaljerad nivå. Skogsbruket skulle dock kunna bedrivas mer lönsamt och, viktigast av allt, mer hållbart om vi hade en högkvalitativ digital dokumentation av skogarnas nuvarande tillstånd. Arboair använder AI-driven bildanalys för att ta fram en viktig grund för skogsägarnas beslutsfattande. För att göra detta använder vi de mest avancerade teknologierna för att uppnå hög precision och utveckling av världens mest avancerade AI-plattformar för skog.

Holmen är en av Sveriges största skogsägare och skogen används aktivt och hållbart, vilket gör att den växer optimalt och ger den bästa råvaran. På lång sikt tar Holmen ansvar för skogens kretslopp och värnar om den biologiska mångfalden. AI Sweden är Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens. Uppdraget är att påskynda användningen av AI till nytta för det svenska samhället, konkurrenskraften och alla som bor i Sverige. Vi är mycket glada över att få arbeta med dessa två företag, för att bidra till en mer hållbar framtid.

Målet med projektet är att utveckla en plattform för en end-to-end AI för skogsanalys och syntetiska digitala tvillingar i skogen. Detta skapar förutsättningar för internationalisering av end-to-end AI för högupplöst analys av skogsdata för behovsbaserade användningsområden. Projektet bryter ny mark och ska bidra med kunskap som saknats tidigare.

Värdet av projektet blir att skogsindustrin kan utvärdera mellan att optimera för att säkra högre ekonomisk lönsamhet och samtidigt avsätta skog för kolbindning, säkra kolsänkor i trä för industrin, öka den biologiska mångfalden, samt bistå med naturupplevelser för samhälle.

Projektet har en tydlig hållbarhetsprofil samtidigt som det bidrar till ett modernare och effektivare skogsbruk med hjälp av innovativa och avancerade digitaliserade lösningar. 

sv_SESwedish