Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

Arboairs sekretessmeddelande

 

Introduktion

Arboair ("Arboair", "vi" eller "oss") erbjuder en plattform för skogsmoln och bildanalys. Vi äger och driver även flera webbplatser (t.ex. arboair.com, arboair.se och underdomäner) (enskilt, "Webbplatsen" och tillsammans "Webbplatserna"). Detta integritetsmeddelande syftar till att informera dig om hur vi samlar in, använder, avslöjar och lagrar information som kan identifiera dig som individ (”Personlig information”), när du:

 • interagera eller använda våra webbplatser, inklusive att ladda ner material från vår resurssida eller begära en demo,
 • registrera dig och/eller delta i något av våra evenemang, webbseminarier eller de konferenser vi deltar på (gemensamt "Event"), och
 • om du använder någon av våra produkter, tjänster eller applikationer (inklusive någon provversion) (sammantaget "Tjänsterna") på något sätt.

 

Vilken information samlar Arboair in?

Information du lämnar till oss:

Från webbplatser eller evenemang: Vi kan samla in identifierare som du väljer att skicka till oss eller tillhandahålla till oss, till exempel på vårt "Kontakta oss" (eller liknande) onlineformulär eller om du registrerar dig för ett Arboair-webinarium. Om du kontaktar oss via webbplatserna kommer vi att hålla register över vår korrespondens.

Från tjänsterna: Vi tar emot och lagrar information som du tillhandahåller direkt till oss. Till exempel, när vi skapar nya användare, samlar vi in identifierare, såsom namn, e-postadress, postadresser, telefonnummer, jobbtitlar, etc.; vi samlar också kommersiell information, såsom register över de köpta tjänsterna eller demonstrationsförfrågningar. Vi kan också samla in media, dokument eller annan information som du lämnar till oss.

Information vi samlar in automatiskt:

När du använder webbplatserna: När du besöker webbplatserna samlar vi in information om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, såsom din enhets IP-adress, hänvisningswebbplats, vilka sidor din enhet besökte och när din enhet besökte vår webbplats. Vi kan också förlita oss på analyser, som ytterligare specificeras i vårt "Cookiemeddelande".

När du använder tjänsterna:

Internet eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation kan också samlas in när du använder tjänsten:

 • Användningsinformation – vi håller reda på användaraktivitet i relation till de typer av tjänster som våra kunder och deras användare använder, konfigurationen av deras datorer och prestandamått relaterade till deras användning av tjänsterna.
 • Logginformation – vi loggar information om våra kunder och deras användare när du använder någon av Tjänsterna inklusive Internet Protocol (“IP”) adress.
 • Information som samlas in av cookies och annan liknande teknik – vi använder olika tekniker för att samla in information som kan innefatta att spara cookies på användarnas datorer.
 • Kundfeedback – När du använder tjänsterna kan du bli ombedd att ge feedback (t.ex. i programvaran direkt eller efter att ha fått hjälp från vårt supportteam). Att ge denna feedback är helt valfritt.

För ytterligare information, läs avsnittet nedan med rubriken "Cookies och andra spårningstekniker".

Hur och på vilka grunder använder vi informationen?

Webbplatser eller evenemang:

Vi kommer att använda informationen vi samlar in via våra webbplatser:

 • För att administrera vår webbplats, våra evenemang och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, statistik och undersökningsändamål;
 • För att förbättra vår webbplats för att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator;
 • För trendövervakning, marknadsföring och reklam;
 • För ändamål som klargjordes för dig när du skickar din information – till exempel för att uppfylla din begäran om en demo, för att ge dig tillgång till ett av våra webbseminarier eller whitepapers eller för att förse dig med information som du har begärt om våra tjänster; och
 • Som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker.

Vår användning av din personliga information kan baseras på vårt berättigade intresse av att säkerställa nätverk, informationssäkerhet och förbättrad affärsprestanda.

Våra syften med direktmarknadsföring baseras på ditt samtycke (till exempel när du begär en demo, kontaktar oss direkt, ger oss ditt visitkort, samtycker till att ta emot kommunikation efter ett evenemang och så vidare). Vi kan också förlita oss på vårt berättigade intresse att förbättra affärs- och marknadsföringsmetoder, eller kontakta dig för att erbjuda liknande produkter och tjänster som du kan ha köpt av oss eller förhandlat om med oss.

Tjänster:

Vi kan använda informationen vi samlar in från våra kunder och deras användare i samband med de tjänster vi tillhandahåller av en rad olika skäl, inklusive för att:

 • Skapa ett användarkonto,
 • Tillhandahålla, driva och underhålla tjänsterna;
 • Bearbeta och slutföra transaktioner och skicka relaterad information, inklusive transaktionsbekräftelser och fakturor;
 • Hantera våra kunders användning av tjänsterna, svara på förfrågningar och kommentarer och tillhandahålla kundservice och support;
 • Skicka tekniska varningar, uppdateringar, säkerhetsmeddelanden och administrativ kommunikation till kunder;
 • Undersöka och förhindra bedrägliga aktiviteter, obehörig åtkomst till tjänsterna och andra olagliga aktiviteter; och
 • För alla andra ändamål som vi meddelar kunder och användare om.

Vi använder din personliga information i detta sammanhang baserat på det avtal som vi har ingått med dig eller vårt berättigade intresse för säkerhetsändamål och förbättring av affärspraxis (t.ex. förhindrande och utredning av bedrägliga aktiviteter). Personuppgifter kommer att raderas baserat på villkoren i avtalet. Du kan utöva dina rättigheter angående dina personuppgifter genom att kontakta oss här.

Tillhandahållande av personlig information i dessa fall kan vara nödvändigt för att ingå avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla sådan personlig information kan göra att vissa tjänster blir otillgängliga.

Hur delar vi och lämnar ut information till tredje part?

Vi delar och avslöjar information (inklusive personlig information) om våra kunder under följande begränsade omständigheter:

Säljare, konsulter och andra tjänsteleverantörer:

Vi kan komma att dela din information med tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra uppgifter för vår räkning. Dessa företag inkluderar (till exempel) våra betalningshanteringsleverantörer, webbplatsanalysföretag (t.ex. Google Analytics), leverantörer av produktfeedback eller helpdeskprogramvara (t.ex. HelpScout), CRM-tjänsteleverantörer (t.ex. Pipedrive), e-postleverantörer (t.ex. Pipedrive) och andra.

Om Arboair tar emot din personliga information i USA och därefter överför den informationen till en tredje parts agent eller tjänsteleverantör för bearbetning, förblir Arboair ansvarig för att säkerställa att sådan tredje parts agent eller tjänsteleverantör behandlar din personliga information till den standard som krävs av tillämpliga integritetslagar, inklusive GDPR (se avsnitten nedan med rubriken "Ytterligare information för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller i Storbritannien ("Storbritannien")" och "Internationella dataöverföringar").

Dessa överföringar kommer vanligtvis att baseras på vårt berättigade intresse eller överenskomna i kontraktet.

Eventsponsorer:

När du deltar i ett evenemang eller ett webbinarium som arrangeras av Arboair frågar vi om dina preferenser för att dela dina kontaktuppgifter med evenemangssponsorn. Baserat på ditt val kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter (såsom ditt namn, e-postadress, företagsnamn och telefonnummer) med eventsponsorn. Om du vill välja bort att dela dina uppgifter med sponsorer kan du alltid göra det antingen vid registreringstillfället eller via lämna in en begäran.

Företagsöverföringar:

Vi kan välja att köpa eller sälja tillgångar och kan dela och/eller överföra kundinformation i samband med utvärdering av och ingående av sådana transaktioner och baserat på vårt berättigade intresse. Dessutom, om vi (eller våra tillgångar) förvärvas, eller om vi går i konkurs, går i konkurs eller går igenom någon annan kontrolländring, kan personlig information vara en av tillgångarna som överförs till eller förvärvas av en tredje part.

Arboair Group Företag:

Vi kan också dela dina personuppgifter med våra barnföretag, dotterbolag och/eller dotterbolag för ändamål som överensstämmer med detta integritetsmeddelande och baserat på vårt berättigade intresse.

Skydd av Arboair och andra: Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till, läsa, bevara och avslöja all information som behövs för att följa lag eller domstolsbeslut; upprätthålla eller tillämpa våra avtal med dig och andra avtal; eller skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för Arboair, våra anställda, våra användare eller andra.

Upplysningar för nationell säkerhet eller brottsbekämpning:

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att avslöja din personliga information som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpande krav, baserat på våra legitima intressen eller juridiska skyldigheter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder beroende på kategorin av personuppgifter.

Viss information kan raderas automatiskt baserat på specifika scheman, till exempel marknadsföringsinformation. Övriga uppgifter, till exempel kontoinformation, kan bevaras under längre tid baserat på det avtal du har med oss. Slutligen kan vi ytterligare behålla information för affärspraxis baserad på våra legitima intressen eller juridiska syften, såsom nätverksförbättring, bedrägeriförebyggande, registerföring eller upprätthållande av våra juridiska rättigheter.

Säkerhet och certifieringar

Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information vi har i våra register från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Tyvärr kan inget företag eller tjänst garantera fullständig säkerhet. Obehörig intrång eller användning, hårdvaru- eller mjukvarufel och andra faktorer kan äventyra säkerheten för användarinformation när som helst. Bland annat skyddas ditt konto av ett lösenord för din integritet och säkerhet. Du måste förhindra obehörig åtkomst till ditt konto och personlig information genom att välja och skydda ditt lösenord på lämpligt sätt och begränsa åtkomsten till din dator eller enhet och webbläsare genom att logga ut efter att du har slutfört åtkomst till ditt konto.

Dina integritetsrättigheter

Vilka val har jag?

Du kan alltid välja att inte lämna ut information till oss, men kom ihåg att viss information kan behövas för att registrera dig hos oss eller för att dra nytta av några av våra funktioner.

Småkakor

Du kan acceptera eller avvisa cookies för våra webbplatser genom vårt Cookie Preference Center, tillgängligt genom att klicka på knappen "Cookieinställningar" i det tillämpliga webbplatsens Cookie-meddelande. Du kan också göra det genom att justera webbläsarens kontroller. Se webbplatsens cookiemeddelande för mer information om vår användning av cookies på webbplatsen och hur man accepterar och avvisar dem.

Marknadskommunikation

Du kan när som helst välja bort att ta emot viss reklam- eller marknadsföringskommunikation från oss genom att använda länken för avregistrering i e-postmeddelandena vi skickar av kontakta oss.

Om du har något konto för våra tjänster kommer vi fortfarande att skicka icke-reklamkommunikation till dig, som tjänsterelaterade e-postmeddelanden.

Hur kan jag utöva mina registrerade rättigheter?

Om du vill komma åt, granska, uppdatera, korrigera och radera någon personlig information vi har om dig, eller utöva någon annan registrerad rättighet som är tillgänglig för dig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), kan du kontakta oss. Vårt sekretessteam kommer att granska din förfrågan och svara dig så snabbt som möjligt.

Observera att vi fortfarande kan använda all aggregerad och avidentifierad personlig information som inte identifierar någon individ och kan också behålla och använda din information vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Vi påminner om att du även har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För mer information kan du besöka informationskommissionärens webbplats på www.ico.org.uk

Internationella dataöverföringar

Personlig information som du lämnar på webbplatserna eller via tjänsterna kan skickas till USA och behandlas av oss där eller i andra länder, på våra tjänsteleverantörers molnservrar. Vi kommer alltid att skydda din information i enlighet med detta integritetsmeddelande varhelst den behandlas. CookiePro-tjänsten finns i Microsoft Azures datacenter i Tyskland. Andra Arboair-tjänster finns i EU-regionen.

Information för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i Storbritannien (”UK”)

Arboair AB kan överföra personlig information från EES eller Storbritannien till USA, inklusive personlig information som vi får från individer bosatta i EES eller Storbritannien som besöker våra webbplatser och/eller som kan använda våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Observera att för individer som befinner sig i EES eller Storbritannien, motsvarar termen Personlig information som används i detta meddelande termen "personuppgifter" enligt tillämpliga europeiska och brittiska dataskyddslagar.

När Arboair AB engagerar sig i sådana överföringar av personlig information, förlitar det sig på i) Adekvansbeslut som antagits av Europeiska kommissionen på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR), eller ii) Standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen har fastställt att standardavtalsklausulerna ger tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som överförs utanför EU eller EES. För mer information, besök https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Arboair AB övervakar också kontinuerligt omständigheterna kring sådana överföringar för att säkerställa att dessa i praktiken upprätthåller en skyddsnivå som i huvudsak är likvärdig med den som garanteras av GDPR.

Efter EU-domstolens ogiltigförklaring av EU-US Privacy Shield Framework i mål C-311/18, kommer Arboair AB inte längre att förlita sig på EU-US Privacy Shield som en mekanism för internationell dataöverföring tills vidare.

Arboair AB kommer dock att fortsätta att behålla sin självcertifiering under EU-US Privacy Shield-principerna och respektera dess principer, som en ytterligare åtgärd för att skydda sina användares integritet, tills vidare.

Efter yttrandet från den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC) den 8 september 2020, kommer Arboair AB inte längre att förlita sig på Swiss-US Privacy Shield som en mekanism för internationell dataöverföring tills vidare.

Barn

Vi samlar inte in eller ber om personlig information från någon under 18 år medvetet. Om du är under 18, försök inte registrera dig för tjänsterna eller skicka någon personlig information om dig själv till oss. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information från ett barn under 18 år kommer vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att ett barn under 18 kan ha gett oss personlig information, vänligen kontakta oss på privacy@arboair.com

Länkade webbplatser

För din bekvämlighet kan hyperlänkar publiceras på webbplatserna som länkar till andra webbplatser (de "länkade webbplatserna"). Vi är inte ansvariga för, och detta integritetsmeddelande gäller inte, integritetspraxis för länkade webbplatser eller företag som vi inte äger eller kontrollerar. Länkade webbplatser kan samla in information utöver den som vi samlar in på webbplatserna. Vi stöder inte någon av dessa länkade webbplatser, de tjänster eller produkter som beskrivs eller erbjuds på sådana länkade webbplatser, eller något av innehållet på de länkade webbplatserna. Vi uppmuntrar dig att söka efter och läsa sekretessmeddelandet för varje länkad webbplats som du besöker för att förstå hur informationen som samlas in om dig används och skyddas.

Ändringar av integritetsmeddelandet

Vi försöker ständigt förbättra våra webbplatser och tjänster, så vi kan behöva ändra detta sekretessmeddelande då och då. Vi kommer att uppmärksamma dig på väsentliga ändringar genom att till exempel lägga ett meddelande på våra webbplatser och/eller genom att skicka ett e-postmeddelande (om du har registrerat dina e-postuppgifter hos oss) när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera datumet högst upp på denna sida. Du ansvarar för att regelbundet granska detta sekretessmeddelande.

Kontakta oss

För kunder: Vänligen kontakta Arboair-enheten som anges i ditt beställningsformulär.

Kontroller detaljer

Arboair AB

Teknikringen 7

58330 Linköping

Sverige

Dataskyddsombud:

Jacob Hjalmarsson

E-post: privacy@arboair.com

Om du har frågor, förfrågningar eller funderingar angående din integritet och dina rättigheter, vänligen meddela oss hur vi kan hjälpa till.

 

Cookiepolicy och meddelande

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besöks av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, såsom dina språkinställningar eller inloggningsuppgifter. Dessa cookies sätts av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder också tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser.

Mer specifikt använder vi cookies och annan spårningsteknik för följande ändamål:

 • Hjälper dig med navigering;
 • Hjälpa till med registrering till våra evenemang, inloggning och din förmåga att ge feedback;
 • Analysera din användning av våra produkter, tjänster eller applikationer;
 • Assistera med våra marknadsförings- och marknadsföringsinsatser. (inklusive beteendebaserad reklam)

Nedan finns en detaljerad lista över de cookies vi använder på vår webbplats. Vår webbplats skannas regelbundet med vårt cookie-scanningsverktyg för att upprätthålla en så korrekt lista som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

 • Strängt nödvändiga cookies
 • Prestandacookies
 • Funktionella cookies
 • Inriktning på cookies

Kontakt

Kontor

Teknikringen 7, 583 30 Linköping. Mjärdevi Science Park

Email

hej@arboair.com

Ring oss!

(+46) 072 - 302 70 99

(+46) 070 - 215 40 20

Arboair AB

 Organisationsnummer: 559231-4156

 

sv_SESwedish