Arboair: för ett hållbart och lönsamt skogsbruk

Vår vision

Arboair skapar förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk på en världsvis basis
och därmed gynnas lönsam skogsplanering och
biologisk mångfald för kommande generationer.

Vår mission

Arboair leder omställningen till ett digitalt, hållbart
precisionsskogsbruk genom dataanalys och AI.

Vår berättelse

Allt började med ett litet frö av en idé och ett hopp om att detta kommer att växa till något bättre och större för oss och andra. Vi fick i uppdrag i ett innovationsprojekt att undersöka potentialen för digitalisering inom jordbruket. Detta ledde till en idé som vi utvärderade tillsammans med jordbrukare i regionen där de fann stort intresse för våra tjänster mot skogsbruk istället för jordbruk, eftersom problemen uppstod i skogen när de var som mest upptagna på åkrarna under sommaren.

Vi deltog sedan i entreprenörsseminarier med Prince Daniels Fellowship på initiativ av Royal Academy of Engineering Sciences. Där vi blev inbjudna att sitta vid det runda bordet av företagsrådgivare och lyfta våra idéer. De mottogs väl och prinsen uppmuntrade oss att gå vidare med detta projekt för djupare forskning. Vi skulle ha tagit en selfie men vi vågade inte vid den tiden, men detta möte gav oss modet att testa våra entreprenörsvingar och verifiera idén mot skogsindustrin som tog emot oss med öppna armar.

Vi håller nu på att revolutionera digitaliseringen av skogsindustrin inom vissa områden.

Arboair strävar efter att bli en internationell aktör som skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk på global basis genom digitalisering av skogsindustrin. Därigenom främjar vi biologisk mångfald för vår generation och kommande.

Vilka är vi

Markus Drugge

CEO

 Markus, visionären och strategen. Vår VD har en bakgrund inom industriell ekonomi och som skogsägare.

070 – 215 40 20
drugge@arboair.com

Jacob Hjalmarsson – COO

   Jacob, multitasker och idegenerator. Vår vVD har en bakgrund inom miljöingenjörsvetenskap och har erfarenhet från Pappers- och massaindustrin som hållbarhetskonsult. 

072 – 302 70 99
jacob@arboair.com

Erica Dahlberg – CSO

   Erica, ett energipiller med massa passion. Vår säljchef har en bakgrund som chef inom mjukvarukonsultbolag. Erica bygger långsiktiga relationer med dig i fokus.

070 – 553 26 95
erica@arboair.com

GIS och fjärranalys
GIS och fjärranalys

Andreas Uller – Produktspecialist och fjärranalys

Andreas bor nästan i skogen. När han inte jobbar där springer han i den. Andreas har en examen som jägmästare från SLU Umeå och arbetar med att skapa den bästa produkten för våra kunder.


andreas@arboair.com

Mohsen Primoradiyan – AI engineer 

Mohsen, vår hängivna AI-specialist. Med ett öppet sinne är han nyfiken och engagerad. Mohsen har en känsla för detaljer och att lösa problem. Han har en M.Sc i Datavetenskap från Linköpings universitet.

mohsen@arboair.com

Adnan Avdagic – Techlead 

Adnan är en IT designer och skapare utan like och han är vår alldeles egna gamer. Adnan har en bakgrund inom ingenjörsvetenskap, kodning och serverstrukturer.

adnan@arboair.com

Gustav Helgesson Liljedahl – UX/UI developer

Gustav är konstnären och designern hos Arboair. När Gustav inte jobbar är han riktigt duktig på spel. Han har en examen i UX och erfarenhet inom Frontend utveckling. Gustav arbetar med att skapa den bästa plattformen som finns både ur ett användarperspektiv och artistiskt. 

gustav@arboair.com

Du?

Vill du vara en del av vårt team?

Ring oss eller skicka ett mail!

sv_SESwedish