Arboair: för ett hållbart och lönsamt skogsbruk

Vår vision

Arboair skapar förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk på en världsvis basis
och därmed gynnas lönsam skogsplanering och
biologisk mångfald för kommande generationer.

Vår mission

Arboair leder omställningen till ett digitalt, hållbart
precisionsskogsbruk genom dataanalys och AI.

Vår berättelse

Allt började med ett litet frö av en idé och ett hopp om att detta kommer att växa till något bättre och större för oss och andra. Vi fick i uppdrag i ett innovationsprojekt att undersöka potentialen för digitalisering inom jordbruket. Detta ledde till en idé som vi utvärderade tillsammans med jordbrukare i regionen där de fann stort intresse för våra tjänster mot skogsbruk istället för jordbruk, eftersom problemen uppstod i skogen när de var som mest upptagna på åkrarna under sommaren.

Vi deltog sedan i entreprenörsseminarier med Prince Daniels Fellowship på initiativ av Royal Academy of Engineering Sciences. Där vi blev inbjudna att sitta vid det runda bordet av företagsrådgivare och lyfta våra idéer. De mottogs väl och prinsen uppmuntrade oss att gå vidare med detta projekt för djupare forskning. Vi skulle ha tagit en selfie men vi vågade inte vid den tiden, men detta möte gav oss modet att testa våra entreprenörsvingar och verifiera idén mot skogsindustrin som tog emot oss med öppna armar.

Vi håller nu på att revolutionera digitaliseringen av skogsindustrin inom vissa områden.

Arboair strävar efter att bli en internationell aktör som skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk på global basis genom digitalisering av skogsindustrin. Därigenom främjar vi biologisk mångfald för vår generation och kommande.

Vilka är vi

Markus Drugge

CEO

 Markus, visionären och strategen. Vår VD har en bakgrund inom industriell ekonomi och som skogsägare.

070 – 215 40 20
drugge@arboair.com

Jacob Hjalmarsson – COO

   Jacob, multitasker och idegenerator. Vår vVD har en bakgrund inom miljöingenjörsvetenskap och har erfarenhet från Pappers- och massaindustrin som hållbarhetskonsult. 

072 – 302 70 99
jacob@arboair.com

Erica Dahlberg – CSO

   Erica, ett energipiller med massa passion. Vår säljchef har en bakgrund som chef inom mjukvarukonsultbolag. Erica bygger långsiktiga relationer med dig i fokus.

070 – 553 26 95
erica@arboair.com

Adnan Avdagic – Techlead 

Adnan är en IT designer och skapare utan like och han är vår alldeles egna gamer. Adnan har en bakgrund inom ingenjörsvetenskap, kodning och serverstrukturer.

adnan@arboair.com

GIS och fjärranalys
GIS och fjärranalys

Andreas Uller – Produktspecialist och fjärranalys

Andreas bor nästan i skogen. När han inte jobbar där springer han i den. Andreas har en examen som jägmästare från SLU Umeå och arbetar med att skapa den bästa produkten för våra kunder.

GIS och fjärranalys

Mohsen Primoradiyan – AI engineer 

Mohsen, our mathematical problem solver. With an open mind he is curious and engaged. Mohsen has a sense for details and how to fix problems. He has an M.Sc in Computer Science from Linköpings universitet.

GIS och fjärranalys
GIS och fjärranalys

Marcus Svensson – frontend developer

With us, Marcus contributes new thoughts and ideas all the time, while he goes all in to create the system of the future for the forest.

Erik Roos – 3D artist

When it comes to digital twins and development of future forests, Erik is our new star. Erik is the brain who comes up with new ways to solve problems.

Susanne Karlsson – economy & admin

Sussie is a bundle of energy that makes things happen. She is our rock when it comes to everything from numbers to making sure everyone is comfortable and well.

susanne.karlsson@arboair.com

Du?

Vill du vara en del av vårt team?

Let us know who you are!

sv_SESwedish