Arboair: för en hållbar och lönsam biodiversitet.

Vår vision

Arboair siktar mot att bli en internationell aktör som skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk på global nivå, vilket möjliggör en övergång till ett precisionsskogsbruk för kommande generationer. 

Vår mission

Arboair ska vara det ledande företaget för SkogsAI, vi skapar lösningar baserade på verkliga behov för att främja ett digitalt hållbart precisionsskogsbruk. 

Vår berättelse

Allt började med ett litet frö av en idé och ett hopp om att detta kommer att växa till något bättre och större för oss och andra. Vi fick i uppdrag i ett innovationsprojekt att undersöka potentialen för digitalisering inom jordbruket. Detta ledde till en idé som vi utvärderade tillsammans med jordbrukare i regionen där de fann stort intresse för våra tjänster mot skogsbruk istället för jordbruk, eftersom problemen uppstod i skogen när de var som mest upptagna på åkrarna under sommaren.

Vi deltog sedan i entreprenörsseminarier med Prince Daniels Fellowship på initiativ av Royal Academy of Engineering Sciences. Där vi blev inbjudna att sitta vid det runda bordet av företagsrådgivare och lyfta våra idéer. De mottogs väl och prinsen uppmuntrade oss att gå vidare med detta projekt för djupare forskning. Vi skulle ha tagit en selfie men vi vågade inte vid den tiden, men detta möte gav oss modet att testa våra entreprenörsvingar och verifiera idén mot skogsindustrin som tog emot oss med öppna armar.

Vi har nu flera samarbeten för våra produkter och lösningar och vi håller på att revolutionera digitaliseringen av skogsindustrin i vissa områden.

Arboair strävar efter att bli en internationell aktör som skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk på global basis genom digitalisering av skogsindustrin. Därigenom främjar vi biologisk mångfald för vår generation och kommande.

Vilka är vi

Markus Drugge

CEO

 Markus, visionären och strategen. Vår CEO har en bakgrund som ingenjörsstudent vid Linköpings universitet med en civilingenjör i industriell ekonomi.

070 – 215 40 20
drugge@arboair.com

Jacob Hjalmarsson – COO

   Jacob, multitasker och idégenerator. Vår COO har en bakgrund som ingenjörsstudent vid Linköpings universitet med en civilingenjör i industriell ekonomi.  

072 – 302 70 99
jacob@arboair.com

Adnan Avdagic – Head of IT 

Adnan är en IT-designer och skapare som ingen annan, han är också vår helt egna gamer. Adnan har en bakgrund som ingenjörsstudent vid Linköpings universitet med en civilingenjör i ekonomi.

adnan@arboair.com

David Nyberg – Developer and head of GIS 

David, americano. Med ett öppet sinne är han nyfiken och engagerad. David har en bakgrund som student i GIS / datavetenskap i Colorado och civilingenjör i datavetenskap från Linköpings universitet.

david@arboair.com

Du?

Vill du vara en del av vårt team?

Ring oss eller skicka ett mail!

sv_SESwedish