The Arboair Solution

Det har aldrig varit lättare att både öka lönsamhet och biodiversitet i din skog som med AI.

The Arboair Solution

Det har aldrig varit lättare att både öka lönsamhet och biodiversitet i din skog som med AI.

AIOur Solution

Många skogsägare saknar idag skogsdata på detaljnivå. Samtidigt skulle skogsbruket kunna bedrivas både mer lönsamt och hållbart om vi hade högkvalitativa digitala beslutsunderlag för skogens rådande tillstånd.

Arboair använder AI-driven bildanalys för att producera skarpa beslutsunderlag för skogsägare. Vi använder den mest avancerade tekniken för att uppnå hög precision, men vi går till jobbet för att skapa förutsättningar för en långsiktig förbättring av ditt skogsbruk.

Målet i vår produktutveckling har alltid varit att det med en enkel knapptryckning ska vara möjligt att få information om rådande skogstillstånd med hjälp av bildanalys. För att kunna göra detta har vi utvecklat en av världens mest avancerade AI-plattformar för skog, men samtidigt byggt en användarvänlig portal för att presentera resultaten.

Arboairs plattform är inte beroende av hur bilddata samlas in, utan bilderna måste vara av tillräckligt hög kvalitet. Hittills har vi främst använt drönare, kundens egna eller via alla våra partners, vilket även inkluderar satellitföretag.

Genom regelbundet arbete i fält tillsammans med skogsägare och förvaltare är vår långsiktiga ambition att ständigt prioritera och höja kvaliteten på det digitala beslutsmaterial som våra kunder tycker är viktigast i vår plattform. Följande bör nämnas:
• Skogsskador, främst barkborreangrepp där vi visar bättre resultat än någon annan metod vi sett hittills
• Beståndsdata som antal träd/trädslagsfördelning där vi redan har en mycket hög noggrannhet.
• Biologiskt viktiga träd och träd med högt naturvärde, där vi har påbörjat utvecklingsarbetet och ser god potential

Arboair är ett innovativt och växande teknikföretag från Linköping som finns till för skogen och skogsägare. Vi erbjuder:

 • ArboPlanner
  • en digital prenumerationstjänst (SaaS)
  • this contains ArboAI analytics, ArboPlan and Mosaics
 • Projekt
  • åtaganden av typen "inventering som en tjänst"
 • Professionella tjänster
  • Adaptation, integration and customer unique AI development

 

Granbarkborreangrepp kostar svenska skogsindustrin miljarder varje år.

Bark beetle attacks cost Swedish forestry billions a year. The costs can exceed 40€ per hectare in many regions. We at Arboair want to be part of the transition to sustainable precision forestry where we can quickly gain insights and valuable information about large forest areas. We will do this by creating innovative solutions to quickly and efficiently identify problem areas. Our solution today is a service that with the help of RGB images from drones, airplanes, helicopters or satellites can detect infected or stressed trees.

Vår lösning

Många skogsägare saknar idag skogsdata på detaljnivå. Samtidigt skulle skogsbruket kunna bedrivas både mer lönsamt och hållbart om vi hade högkvalitativa digitala beslutsunderlag för skogens rådande tillstånd.

Arboair använder AI-driven bildanalys för att producera skarpa beslutsunderlag för skogsägare. Vi använder den mest avancerade tekniken för att uppnå hög precision, men vi går till jobbet för att skapa förutsättningar för en långsiktig förbättring av ditt skogsbruk.

Målet i vår produktutveckling har alltid varit att det med en enkel knapptryckning ska vara möjligt att få information om rådande skogstillstånd med hjälp av bildanalys. För att kunna göra detta har vi utvecklat en av världens mest avancerade AI-plattformar för skog, men samtidigt byggt en användarvänlig portal för att presentera resultaten.

Arboairs plattform är inte beroende av hur bilddata samlas in, utan bilderna måste vara av tillräckligt hög kvalitet. Hittills har vi främst använt drönare, kundens egna eller via alla våra partners, vilket även inkluderar satellitföretag.

Genom regelbundet arbete i fält tillsammans med skogsägare och förvaltare är vår långsiktiga ambition att ständigt prioritera och höja kvaliteten på det digitala beslutsmaterial som våra kunder tycker är viktigast i vår plattform. Följande bör nämnas:
• Skogsskador, främst barkborreangrepp där vi visar bättre resultat än någon annan metod vi sett hittills
• Beståndsdata som antal träd/trädslagsfördelning där vi redan har en mycket hög noggrannhet.
• Biologiskt viktiga träd och träd med högt naturvärde, där vi har påbörjat utvecklingsarbetet och ser god potential

Arboair är ett innovativt och växande teknikföretag från Linköping som finns till för skogen och skogsägare. Vi erbjuder:

 • ArboPlanner
  • en digital prenumerationstjänst (SaaS)
  • this contains ArboAI analytics, ArboPlan and Mosaics
 • Projekt
  • åtaganden av typen "inventering som en tjänst"
 • Professionella tjänster
  • Anpassning, integration och kundunik AI-utveckling

 

Granbarkborreangrepp kostar svenska skogsindustrin miljarder varje år.

Bark beetle attacks cost Swedish forestry billions a year. The costs can exceed 40€ per hectare in many regions. We at Arboair want to be part of the transition to sustainable precision forestry where we can quickly gain insights and valuable information about large forest areas. We will do this by creating innovative solutions to quickly and efficiently identify problem areas. Our solution today is a service that with the help of RGB images from drones, airplanes, helicopters or satellites can detect infected or stressed trees.

Arboair strävar efter att bli en internationell aktör som skapar förutsättningar för hållbart skogsbruk på global nivå och därmed möjliggör vi en övergång till precisionsskogsbruk för vår och kommande generationer. Detta görs genom att kombinera teknisk innovation med befintliga skogsbruksprocesser.

ArboPlanner

Arboair ArboPlanner is a service where you analyze your images via our AI. Our model is trained on over 20 000 000 trees and it is verified by forest managers. 

1. Samla in data  

 • Flyg drönaren själv
 • Använd en av våra drönarpartners
 • Använd en av våra satellitdatapartners för högupplösta satellitbilder 

2. Analys 

 • Granbarkborreangrepp
 • Trädslagsfördelning
 • Trädräkning
 • Vindfällen  

3. Ta del av ditt resultat

 • Titta på i Arboairs portal
 • Skicka resultatet till er egna plattform
 • Ladda ner och använd i QGIS, ArcGIS, Google Earth eller något annat GIS.

 

 

 

ArboPlanner

ArboPlanner is also your forest in the cloud. It is a service where you can monitor your forest via our satellite analysis. You can also see, handle and order ArboAI for your areas. 

Få access via Arboair Portal!

Satellitövervakning

 • Veckovis övervakning av din skog med Sentinel-2-data
 • Förändringsanalys för att upptäcka problem i skogen
 • Få problemområden för att göra sök och plock enklare
 • Psst: Det är gratis!

Trädhälsa

 • Indexberäkningar och tolkningar
 • NDVI
 • NDWI
 • RE-index
 • och mer

Mosaiker

 • Snabbortomosaiker
  • Vi skapar en karta av din skog omedelbart. 
  • Kör 100ha på endast 25min flygtid.
 • Riktiga ortomosaiker
  • Vill du ha en högupplöst karta av din skog? Vi kan hjälpa dig!

Använd i ert egna system?

Efterfråga en API-lösning!

All of ArboPlanner’s functionality can be accessed via your login at Arboair Portal or via an API request. If you would rather use some or all modules in your platform contact us for an API-solution. Our possible API solutions can be either online via web-API or offline via an API-integration to your field tool. Yes, this means that you can get ArboPlanner modules on your field device!

Hjälp?

Vi har kompetensen och kan hjälpa dig! We har konsulttjänster inom:

 • AI & Deep Learning utveckling
 • Webb frontend & backend - React, Django, AWS, Python
 • GIS
 • Management – projektledning, ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
 • Skogsinventering och skoglig planering
 • Drönarflygningar

Skogar analyserade

Analyserade hektar

Räddade träd

Sparat värde M €

CO2 Sparat (ton)

Låter detta intressant?
Hjälp oss att växa!

Intresserad av att investera? Klicka här!

Eller så kanske du kan hjälpa oss att utveckla framtidens verktyg? Bläddra eller kontakta oss för att se öppna positioner!

sv_SESwedish