Meddelande från tredje part

På den här webbplatsen listar vi alla meddelanden från tredje part och ytterligare villkor till våra aktiva villkor. 

Tredje part Notera Länk
Lantmäteriet Specifika villkor som tillämpas för Indata och Resultat i fall data tillhandahålls av Lantmäteriet. Lantmäterietet.se eller Allmänna Villkor
SGU

Attribut:

– Jordartskartan

Sveriges Geologiska Undersökning
ESA

Attribut:

– Sentinel-2-data

Europeiska rymdorganisationen
Skogsstyrelsen

Attribut:

– Avverkningsanmälningar

– SLU Markfuktighetskarta

Geodatatoget
Esri

Attribut:

– baskartor

– verktyg

Esri
Google

Attribut

– baskartor

– verktyg

– data

 

Google

 

sv_SESwedish