Ekosystemtjänster

 

Maximera din skogs ekosystemtjänster med våra specialiserade lösningar

Vår ekosystemtjänster-modul utnyttjar avancerad teknik för att bedöma och kvantifiera de ovärderliga bidrag din skog ger till miljön och samhället.

Släpp loss den verkliga potentialen i din skog med vår ekosystemtjänstmodul. Få insikter om de olika ekologiska och sociala fördelarna din skog ger, vilket gör att du kan fatta beslut som stöder hållbar markförvaltning.”

Vår moduls detaljerade analys hjälper dig att kvantifiera din skogs inverkan på kolbindning, vattenreglering, vilda livsmiljöer och mer. Genom att förstå din skogs ekosystemtjänster kan du anpassa dina metoder till miljömässiga och ekonomiska mål."

 Använd för:

  • Hållbarhetsrapportering
  • Kolkreditverifiering
  • Identifiering av koldioxidlagring
  • CO2 balansrapportering
  • Naturvärdesbedömningar
  • Planering för naturupplevelser
sv_SESwedish