Kan drönare och AI-driven bildanalys bidra till att rädda granskogen från granbarkborren? Holmen testar nu teknik från startupföretaget Arboair för att snabbt kunna upptäcka nya angrepp.

Allting tog fart med torkan 2018. Sedan dess brottas södra Sverige av återkommande stora granbarkborreangrepp under somrarna. Trots intensiva insatser från skogsägare står det på sina håll hela skelettskogar som insekten dödat. Och attackpen smyger sig för varje år längre norrut i landet. Det är en kamp mot klockan att hitta attacken i tid för att planera och genomföra en avverkning innan granbarkborrens larver vuxit till sig och lämnat trädet i jakten på nya granar. 

AI hittar stressade och döda granar
Sedan månadsskiftet juni/juli testar Holmen Arboairs metod. Drönare flyger systematiskt över skogen och tar högupplösta bilder som analyseras med hjälp av en AI tränad i att känna igen stressade och döda granar. Informationen förs sedan i i Holmens skogliga planeringssystem och blir där en viktig komponent i beslutsunderlaget för framtida åtgärder på platsen. 

Christian Syk har rollen verksamhetsutvecklare fjärranalys och skoglig planering på Holmen och är den som har lett projektet från Holmens sida.

  • Arbetssättet innebär att du som traktplanerare har en god bild av var attacken finns redan när du kommer ut till skogen, du vet var du ska leta och kan gå direkt dit för att verifiera attacken utan att behöva söka av stora oskadade områden, säger han.

Produkten kommer från Linköpingsföretaget Arboair som specialiserat sig på AI-driven bildanalys för att producera beslutsunderlag med hög precision för skogsägare. Hittills har drönarna fotat på cirka 9 000 hektar Holmen-mark.

  • Den här metoden effektiviserar vårt fältarbete och gör att vi kan hitta skadorna tidigare och mer exakt, vilket ger oss större möjligheter att hinna avverka angripna träd i tid så att arbeta kan användas innan dess värde förstörs. Den gör det också möjligt att begränsa spridningen lokalt, säger Christian.

Teknik med stora möjligheter
Christian Syk tycker att det går snabbt att komma igång och ser flera möjligheter med tekniken.

  • Just nu är det granbarkborren som är prioriterat, men det finns även mycket annat som vi skulle kunna använda den här tekniken för – att hitta vindfällen och följa upp olika typer av åtgärder som till exempel markberedning och röjning, säger han.

Komplettera till satellitbilder
Sedan flera år gör Holmen även en egen AI-analys av satellitbilder för att identifiera granbarkborreangrepp. Den ger en övergripande och heltäckande bild över hela Holmens skogsinnehav som baseras på förändringar över tid. För bästa resultat görs analysen på sensommaren och en färsk sådan AI-analys släpps nu inom kort. Produkten som Arboair erbjuder ett bra komplement som istället ger en detaljerad och dagsfärsk kartbild på trädnivå.

Om Arboair

Arboair har utvecklat en analysplattform för skog som driver omställningen mot ett hållbart precisionsskogsbruk globalt med ökad lönsamhet och biologisk mångfald. Arboair gör detta genom att leda den digitala transformationen av skogen genom sin användarvänliga och innovativa skogsplattform för skogsbruksplanering och skogliga analyser. 

Om Holmen

Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är de också en av landets största verksköpare. Varje år anskaffar de drygt 11 miljoner kubikmeter verk. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsföretag. 

Kontakt

Vid frågor kontakta Markus Drugge, markus.drugge@arboair.com, 070-215 40 20

——————————————————————————————————————————————

ENGELSK

Holmen testar Arboairs teknik i kampen mot granbarkbaggarna

Kan drönare och AI-driven bildanalys hjälpa till att rädda granskogen från granbarkborren? Holmen testar nu teknik från startupföretaget Arboair för att snabbt kunna upptäcka nya attacker.

Allt tog fart med torkan 2018. Sedan dess har södra Sverige brottats med återkommande stora granbarkborreangrepp under somrarna. Trots intensiva insatser från skogsägare står hela skelettskogar som insekten dödat fortfarande kvar. Och attackerna kryper längre norrut varje år i landet. Det är en kapplöpning mot tiden att hitta angreppet i tid för att planera och genomföra en avverkning innan granbarkborrens larver har växt och lämnat trädet i jakt på ny gran.

AI hittar stressad och död gran

Sedan månadsskiftet juni/juli har Holmen testat Arboairs metod. Drönare flyger systematiskt över skogen och tar högupplösta bilder som analyseras med hjälp av en AI tränad att känna igen stressade och döda träd. Informationen läggs sedan in i Holmens skogsplaneringssystem och blir en viktig komponent i beslutsunderlaget för framtida åtgärder på platsen.

Christian Syk har rollen som affärsutvecklare distansanalys och skogsplanering på Holmen och är den som har lett projektet från Holmens sida.

  • Arbetssättet gör att du som traktaplanerare har en bra bild av var angreppet finns redan när du kommer ut i skogen, du vet var du ska leta och kan gå direkt dit för att verifiera angreppet utan att behöva söka igenom stora oskadade områden, han säger.

Produkten kommer från Linköpingsföretaget Arboair, som är specialiserat på AI-driven bildanalys för att ta fram beslutsunderlag med hög precision för skogsägare. Hittills har drönarna fotograferat cirka 9 000 hektar Holmenmark.

  • Den här metoden effektiviserar vårt fältarbete och gör att vi kan hitta skadorna tidigare och mer exakt, vilket ger oss större möjligheter att avverka angripna träd i tid så att virket kan användas innan dess värde förstörs. Det gör det också möjligt att begränsa spridningen lokalt, säger Christian.

Teknik med stora möjligheter

Christian Syk tycker att det gick snabbt att komma igång och ser flera möjligheter med tekniken. Just nu är det granbarkborren som prioriteras, men det finns också många andra saker som vi skulle kunna använda den här tekniken till – att hitta de vindfallna träden och följa upp olika typer av åtgärder som markberedning och kalhyggen, säger han.

Komplement till satellitbilder 

Holmen har också gjort en egen AI-analys av satellitbilder i flera år för att identifiera granbarkborreangrepp. Den ger en samlad och heltäckande bild av Holmens hela skogsinnehav, som bygger på förändringar över tid. För bästa resultat görs analysen på sensommaren och en färsk AI-analys kommer nu att släppas inom kort. Produkten som Arboair erbjuder är ett bra komplement som istället ger en detaljerad och aktuell kartbild på trädnivå.

Om Arboair

Arboair har utvecklat en analysplattform för skog som driver omställningen mot hållbart precisionsskogsbruk globalt med ökad lönsamhet och biologisk mångfald. Arboair gör detta genom att leda den digitala omvandlingen av skogen genom sin användarvänliga och innovativa skogsplattform för skogsbruksplanering och skogsanalys.

Om Holmen

Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är de också en av landets största virkesköpare. Varje år köper de upp cirka 11 miljoner kubikmeter virke. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsbolag.

Kontakt

För frågor vänligen kontakta Markus Drugge, markus.drugge@arboair.com, 070-215 40 20.

sv_SESwedish