Under slutet av 1800-talet var det få kvinnor som ägde och styrde skogsfastigheter, men det skedde en stor förändring under 1900-talet och allt fler kvinnor fick äganderätt till fastigheter i Sverige. Nu är cirka 38% av alla privata skogsägare kvinnor och fler ökar.

Spillkråkan är en förening som stärker skogsägarnas kompetens och finns till för alla våra kvinnliga skogsägare. Denna förening skapar bättre förutsättningar för ett jämställt skogsbruk där kunskapsbarriärer inte längre är ett problem!

Vi på Arboair fick äran att vara med och sprida kunskap om skogsbruk och hur vi arbetar. Tillsammans pratade vi om granbarkborrar och vad de gör i våra skogar och hur man bäst hanterar problemen. Vi pratade också om vad man som skogsägare kan göra med ett utrymme efter en granbarkborrefällning för att stärka tillväxten i skogen och gynna framtidens skog.

Till alla kvinnliga skogsägare där ute, kontakta Spillkråkan och ta del av allt du kan lära dig genom detta nätverk! Läs mer på: https://spillkrakan.se/

sv_SESwedish