Vindfällen & Stormfällning

Varje år blåser stora mängder skog ner i Sverige

Vindfällen och Stormskador

Varje år drabbas Sverige av kraftiga stormar som resulterar i tusentals nedblåsta träd. Detta drabbar de  svenska skogsägarna hårt.  Träd fälls över vägar och i skogen, träden tappar virkesvärde samtidigt som de blir yngelmaterial för skadeinsekter så som granbarkborrar. Vi på Arboair kan inte förhindra att stormarna sker men vi kan hjälpa dig som skogsägare att identifiera var i din skog stormfällen skett. Genom att identifiera var vindfällen finns i din skog kan du som skogsägare få ut det värdefulla virket ur skogen i tid innan sekundära skador så som insektsangrepp eller svampangrepp uppstår

FARLIGT, DYRT & FÖRÖDANDE

Enligt Skogssverige.se som är en del av Föreningen Skogen är stormfällning dyrt, farligt och förödande för skogsägare.

Det gäller att snabbt identifiera utsatta områden.

Vår lösning

Granbarkborreangrepp kostar svenskt skogsbruk miljarder varje år. Kostnaderna kan överstiga 400 kr per hektar i många regioner. Vi på Arboair vill vara en del av omställningen till hållbart precisionsskogsbruk där vi snabbt kan få insikter och värdefull information om stora skogsområden. Det ska vi göra genom att skapa innovativa lösningar för att snabbt och effektivt identifiera problemområden. Vår lösning idag är en tjänst som med hjälp av RGB och multispektrala bilder från drönare, flygplan, helikoptrar eller satelliter kan upptäcka vindfällen, infekterade eller stressade träd.

Liggande träd i skogen är mycket attraktiva för granbarkborrar. För att minska ytterligare skador gäller det att identifiera stormluckor och ta ut virket samt att identifiera enskilda vindfällen att barka i skogen.

Vi inventerar din skog och hittar problemen åt dig! Behöver du hjälp att ta hand om problemen så hjälper vi dig med det också!

Vi hittar stormskadorna!

Arboair som inventeringstjänst hjälper dig att hitta stormskadorna och enskilda vindfällen i din skog. Du får antal träd och positionering i skogen för att snabbt kunna agera.

 

Vi hjälper dig följa gällande lagstiftning kring stormskador!

Det kan vara svårt som skogsägare att ha koll på och följa alla lagar som gäller. När det kommer till stormskador och vindfällen kan vi hjälpa till så att du har koll på vart skadorna finns!

Hur gör jag?

Det är enkelt att använda våra tjänster.

1. Du kontaktar oss för ett uppdrag.

2. Efter överenskommelse skickar du din fastighetsbeteckning eller fastighetsgräns till oss.

3. Vi skickar ut en drönarpilot som skannar din skog.

4. Vi analyserar bilderna och identifierar antalet skadade träd och vart de finns.

5. Du får tillbaka en rapport och en resultatfil som du kan använda för att gå ut i fält för att ta hand om problemet själv eller för att skicka till din skogsentreprenör.

Om du behöver hjälp med att hitta en bra skogsentreprenör kan vi hjälpa dig med det också!

Skogar analyserade

Analyserade hektar

Räddade träd

Sparat värde M €

CO2 Sparat (ton)

sv_SESwedish