Arboair har valts ut som en av de 100 bästa metoderna inom skogsbruk i Europa!

ROSENTRÖ4.0 lyfter fram digitala lösningar och stödjer kunskapsöverföring för att koppla ihop aktörer längs skogsvärdekedjan för att stärka hållbarheten i skogsbruket i Europa.

Läs mer om Rosewood 4.0 här!

Idag bygger tekniken för att identifiera barkborres angrepp i skogen till stor del på manuellt arbete genom visuella kontroller av skogsområden, där tidiga angrepp är nästan omöjliga att se, medan gamla angrepp är lättare att upptäcka. Försök har gjorts att identifiera skadeangrepp med hjälp av satellitradarkartor som ger en bra indikation och kan ses som en komplement till vår precisionsanalys. Arboair Forest Mapper är en tjänst där du analyserar dina bilder via vår AI. Vår modell är tränad på över 200 000 träd och den är verifierad av skogsförvaltare. – Läs mer om Forest Mapper här!

Läs mer om praktiken här.

sv_SESwedish